035-35226330

میزکنفرانس

میزکنفرانس

جزییات محصول

اشتراک

میز کنفرانس، همانطور که از اسم آن مشخص است برای اتاق های کنفرانس، مذاکره و گفتگو مود استفاده قرار می گیرد اتاق کنفرانس یکی از بخش های مهم فضای اداری و شرکت ها محسوب می شود. بنابراین طراحی و دکوراسیون داخلی این بخش اهمیت زیادی دارد.

جزییات محصول

مشتری Themeforest
تاریخ آذر ۱۱, ۱۳۹۳
موضوع میز

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند