035-35226330

میز پذیرایی

میز پذیرایی

جزییات محصول

اشتراک

میز پذیرایی برای سرویس دهی به ارباب رجوع استفاده می گردد. بنا به عملکرد واحد اداری مربوطه میز پذیرایی ارتفاعی بین ۴۵ تا ۵۵ سانتیمتر دارد.

جزییات محصول

مشتری
تاریخ آذر ۰۷, ۱۳۹۳
موضوع میز
مشاهده سایت

طراحی و پیاده سازی شرکت سهند